Prospective Students

Study Programmes in Czech – academic year 2024/2025

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 

Tříletý bakalářský studijní program, který propojuje angličtinu s jejím pedagogickým uplatněním v praxi. Je nabízen v prezenční i kombinované formě. Program lze studovat jako jednooborový, v prezenční formě i v kombinaci s jinými programy Pedagogické fakulty.

Učitelství anglického jazyka pro základní školy

Dvouletý magisterský program navazující na bakalářské studium, který vás připraví pro profesi učitele angličtiny na základních školách.  Je nabízen v prezenční i kombinované formě.  Program lze studovat jako jednooborový, nebo v kombinaci s jinými programy Pedagogické fakulty.

Study Programmes in English for international applicants

English Language for Education

A three-year bachelor's degree program focusing on English from the point of view of teaching. The study is offered both in full-time and combined mode. 

Lower Secondary School English Language Teacher Training

A follow-up Master's degree program that prepares students for the profession of an English language teacher at a lower secondary school.  The study is offered both in full-time and combined mode.  

Information for international applicants Application for Study

Sample Entrance Exams

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info