Prospective Students

Study Programmes in Czech – academic year 2020/2021

Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání 

Tříletý bakalářský studijní program, který propojuje angličtinu s jejím pedagogickým uplatněním v praxi. Je nabízen v prezenční i kombinované formě. Program lze studovat jako jednooborový, v prezenční formě i v kombinaci s jinými programy Pedagogické fakulty.

Učitelství anglického jazyka pro základní školy

Dvouletý magisterský program navazující na bakalářské studium, který vás připraví pro profesi učitele angličtiny na základních školách.  Je nabízen v prezenční i kombinované formě.  Program lze studovat jako jednooborový, nebo v kombinaci s jinými programy Pedagogické fakulty.

Study Programmes in English for international applicants

English Language for Education

A three-year bachelor's degree program focusing on English from the point of view of teaching. The study is offered both in full-time and combined mode. 

Lower Secondary School English Language Teacher Training

A follow-up Master's degree program that prepares students for the profession of an English language teacher at a lower secondary school.  The study is offered both in full-time and combined mode.  

Information for international applicants

Sample Entrance Exams

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info